Przegląd możliwych opcji

Do wyboru mamy trzy opcje:

  1. Kontrola czasowa [Czas] – podstawowa opcja (w serii Jumbo jedyna). Polega na ustawieniu czasu fazy odsysania powietrza w sekundach.
  2. Czujnik poziomu próżni [%] – pozwala na określenie poziomu próżni w procentach. Po osiągnięciu tego poziomu faza odsysania kończy się niezależnie od tego ile upłynęło czasu. Jeśli podczas procesu czujnik nie odnotowuje zmiany ciśnienia w komorze, automatycznie kończy pracę.
  3. Czujnik punktu parowania/wrzenia [H20] – pakowarka osiąga maksymalny możliwy poziom próżni, który nie powoduje gotowania produktu. Czujnik wyłącza pompę jeśli tylko wykryje wilgoć w układzie.

Czas cyklu a gotowanie produktu

Gotowanie produktu to proces szczególnie niepożądany podczas pakowania próżniowego. W tym czasie produkt wysycha, traci swoje właściwości, a wilgoć dostaje się do pompy skracając jej żywotność.

Na wykresie po prawej stronie czerwonym kolorem pokazano czas, w którym ciśnienie w komorze już się nie zmniejsza i może dojść do gotowania produktu w worku podczas procesu odsysania. Powinniśmy zawsze dążyć do skrócenia tego czasu. Zwiększy to wydajność pracy, uchroni produkt i urządzenie przed zepsuciem.

Łatwo da się zauważyć, że korzystając z czujnika parowania [H20] lub czujnika poziomu próżni [%] urządzenie samo skraca cykl pracy i chroni produkt przed negatywnym skutkiem gotowania.

Ocena poszczególnych systemów

Kontroler czasowy będzie dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy pakują suche produkty, o niskiej temperaturze i nie zależy im na skróceniu pojedynczego cyklu pakowania. System ten będzie również w pełni wystarczający dla klientów pakujących produkty spoza branży spożywczej.

Czujnik poziomu próżni jest idealny dla klientów, którzy nie pakują produktów płynnych lub mocno wilgotnych i chcą mieć pełną kontrolę nad procesem. Korzystając z tego systemu mamy możliwość dokładnego określenia poziomu próżni oraz skracamy czas cyklu.

Czujnik punktu parowania/wrzenia stanowi niezbędne rozwiązanie dla klientów, którzy planują pakować produkty płynne. Jeśli klient zamawia wkładkę do produktów płynnych to należy zawsze zaproponować mu również ten czujnik. Jeśli zależy mu również na przyspieszeniu procesu to zakup tego rozwiązania gwarantuje brak marnotrawstwa w ostatniej fazie cyklu odsysania powietrza.